MINDFULNESS taikoma siekiant stiprinti gebėjimą “tvarkytis” su stresu, mažinti fizinę ir emocinę įtampą, didinti emocinį atsparumą ir sąmoningumą, savikontrolei, bendravimo efektyvumui, kūrybingumo lavinimui, dėmesio koncentracijai, bet kokios veiklos produktyvumo gerinimui, sveikatinimui ir žmogaus jėgų rezervo didinimui bei harmonijai tarp asmens ir jo aplinkos.

MINDFULNESS – GYVENIMO KOKYBEI IR PILNATVEI. Vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina, kad psichologinė sveikata, emocinis atsparumas ir sąmoningas gyvenimas yra labai svarbus ir daro didelę įtaką fizinei ir psichinei sveikatai, senėjimo procesui bei ilgaamžiškumui.

MINDFULNESS – PSICHOLOGINIŲ SUNKUMŲ TURINTIEMS. Individualių konsultacijų metu, esant poreikiui, gali būti rekomenduojamos ar išmokoma mindfulness technikų/pratimų, susijusių su kliento emocine ar psichologine problema, bei padedančių įveikti nemalonias emocijas, gyventi labiau sąmoningą gyvenimą ir su lengvumu bei smalsumu priimti gyvenimo patirtis, kokios jos bebūtų.

KAS YRA „MINDFULNESS“?
“Paaiškinti kas yra mindfulness yra panašiai sunku, kaip paaiškinti kas yra žalia spalva” / Dr. Michael Sinclair
  • MINDFULNESS – dėmesingu įsisąmoninimu/ sąmoningumu grįstas šiuolaikinės psichologijos metodas, naujausia kognityvinės ir elgesio terapijos (KET) intervencija.

Kas yra kognityvinė ir elgesio terpija (KET) ir kokios yra KET technikos?

Moksliniai tyrimai (psichologijos ir medicinos srityse) išaiškino, kad mintys, emocijos ir elgesys yra labai glaudžiai susiję ir veikia vienas kitą.

Didele dalimi mūsų mąstymo modeliai, „kognicijos“ (arba mintys), kurios atskleidžia Jūsų suvokimą, požiūrį, įsitikinimus lemia Jūsų nuotaikas, emocijas ir elgesį.

KET nukreipta į dabartį. Stengiamasi išmokyti klientą gyventi “čia ir dabar”. KET yra sukurtos tikslios, veiksmingos, orientuotos į gana greitą rezultatą bei paprastai pritaikomos metodikos. Klientui suteikiamų žinių ir praktikų dėka jis gali savarankiškai išmokti spręsti įvairias savo problemas, stebėti mintis, atpažinti emocijas, jausmus, pastebėti kylančius impulsus veikti bei visa tai valdyti ir keisti. Mokomasi nevertinančio ir neutralaus požiūrio į esamą situaciją. Nepriklausomai nuo asmeninių praeities įvykių, patirčių, kertinių įsitikinimų, išmoktų ar įgytų asmeninių sąvybių (vadinamojo charakterio bruožų), galima keisti mintis, valdyti savo jauseną, nuotaiką bei emocijas ir gerinti kasdienio gyvenimo kokybę. KET, ko gero, vienintelė terapija, kuri Vakarų šalyse plačiai taikoma bei finansuojama valstybės lėšomis, dėl savo efektyvumo ir trukmės.

Judith S. Beck, KET psichologė, KET pradininko Aaron Beck, MD, dukra:

“…tai ką žmogus jaučia priklauso nuo to, kaip jis suvokia situaciją. KET specialistui svarbu yra dabartinis paciento suvokimas apie jį supančia aplinką. Greitos vertinančio pobūdžio mintys, kurios nėra sąmoningos yra automatinės mintys, dažnai sukeliančios sąmoningas emocijas. Automatinėms mintims didžiulę reikšmę turi kertiniai įsitikinimai, jie sudaro patį giliausią įsitikinimų sluoksnį ir yra nelabilūs. Dar yra tarpiniai įsitikinimai, kurie yra tarp kertinių įsitikinimų ir automatinių minčių. Tarpinius įsitikinimus sudaro nuostatos, taisyklės ir prielaidos.

Konkrečioje situacijoje žmogaus įsitikinimai daro įtaką jo suvokimui ir lemia tai situacijai būdingas automatines mintis. Šios mintys savo ruožtu veikia žmogaus emocijas. Automatinės mintys daro įtaką elgesiui ir dažnai lemia emocinę reakciją. Specialistas struktūriškai suformuluoja kliento sunkumus kognityviniais terminais. Terapija kaip kelionė, o struktūrinis atvejo formulavimas – žemėlapis.”

MINDFULNESS – įsisąmoninimas, sąmoningumas, dėmesingumo praktika, dėmesingas įsisąmoninimas, pilnaprotavimas…

MINDFULNESS – tai realaus pasaulio matymas, savo minčių, jausmų ir elgesio impulsų atpažinimas. Tai mokėjimas valdyti ir reikšti emocijas. Tai išminties pauzė prieš darant pasirinkimus. Tai išmintingo gyvenimo siekimas.

MINDFULNESS – gebėjimas būti sąmoningam savo gyvenime. Tai galimybė pamatyti ir pajausti kiekvieną gyvenimo akimirką ir jos išskirtinumą. Tai galimybė suvokti realybę sąmoningiau ir nuspręsti, ką norime rinktis daryti.

MINDFULNESS – dėmesio valdymas. Gebėjimas sąmoningai nukreipti dėmesį ten, kur norime, kad jis būtų (ne ten, kur jis nuklysta automatiškai) ir išlaikyti jį (nuolat sąmoningai grąžinant jį atgal),

MINDFULNESS – yra prieš žmogaus prigimtį, todėl reikia savanoriškumo. Natūraliai dažnai mes veikiame “autopilotu”, nesąmoningai. Mūsų automatines reakcijas į stimulus lemia instinktai, ankstesnės patirtys. Tai iššaukia automatines mintis, emocijas, veiksmus. Tokios automatinės reakcijos dažnai nebūna adekvačios situacijai. Reikalingas sąmoningumas, kad išmoktume naujose situacijose (net jeigu jos panašios į anksčiau buvusias) reaguoti naujai, neutraliai, be išankstinio vertinimo.

Ar lengva gyventi įsisąmonintu būdu? Neįtikėtinai sunku. Specialiai to nesimokant beveik neįmanoma. Mūsų smegenys linkę veikti “autopilotu”: sprendžia apie pasaulį remiantis praeities patyrimu, daugiau dėmesio skiria negatyviai informacijai (instinktyviai ieško grėsmių) ir taip iškraipo realybę. Ankstyvojoje vaikystėje susikurti įsitikinimai ir vėlesnės gyvenimo patirtys lemia, kad filtruojame ir nepriimame informacijos, kuri prieštarauja mūsų įsitikinimams. Mes darome daug mąstymo klaidų. Mūsų protas visada bando mus apgauti ir klaidina. Todėl svarbu mokytis Mindfulness.

  • Dėmesio valdymas: Įsisąmoninimas kur dėmesys yra, sąmoningas apsisprendimas kur norime, kad jis būtų, sąmoningas dėmesio nukreipimas link norimo objekto.
  • Dėmesio išlaikymas. Dėmesio „nuklydimo“ pastebėjimas ir grąžinimas prie norimo objekto.
  • Įsisąmoninimas. Realybės matymas su kuo mažiau mąstymo klaidų ar iškraipymų.

Mindfulness tai atviras žvilgsnis ir dėmesys dabartinei būsenai. Gebėjimas atidžiai pastebėti savo mintis ir jausmus, nesvarbu, ar jie “geri” ar “blogi”. Nevertinant. Patebėti ir įsisąmoninti.

Sąmoningas gyvenimas, tai nuolatinis praktikavimas ir mokymąsis neutraliu “naujoko” žvilgsniu žvelgti į esamą akimirką. Tarsi pažadinti jūsų dabartinę patirtį, negyvenant praeityje ir nebandant numatyti ateities.

Vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina, kad psichologinė sveikata, emocinis atsparumas ir sąmoningas gyvenimas yra labai svarbus ir daro didelę įtaką fizinei ir psichinei sveikatai, senėjimo procesui bei ilgaamžiškumui.

KUR SUŽINOTI, PABANDYTI IR KAIP IŠMOKTI PRAKTIKUOTI „MINDFULNESS“?

Individualių konsultacijų metu.

Savo darbe daugiausiai remiuosi naujausiomis kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijomis, t.y. įsisąmoninimu grįstu šiuolaikinės psichologijos metodu – MINDFULNESS.

Individualių konsultacijų metu, esant poreikiui, gali būti rekomenduojamos ar išmokoma technikų, pratimų, susijusių su kliento emocine ar psichologine problema, bei padedančių įveikti nemalonias emocijas, gyventi labiau sąmoningą gyvenimą ir su lengvumu bei smalsumu priimti gyvenimo patirtis, kokios jos bebūtų.

Viešų renginių/ susitikimų metu.

Reguliariai organizuoju 2-3 val. viešus renginius/informacinius – praktinius susitikimus, kuriuose  yra galimybė sužinoti apie Mindfulness, išgirsti apie mokslinius tyrimus, pabandyti praktikas, gauti atsakymus į rūpimus klausimus ir apsispręsti kokie būdai mokytis Mindfuness praktikų Jums yra tinkamiausi.

Mindfulness grupiniuose užsiėmimuose/ kursuose

Reguliariai vedu 4 arba 8 savaičių (kartą per savaitę, 3 val. trukmės) grupinius praktinius mokymus/ Mindfulness programas, kurių metu pateikiamos reikiamos žinios apie tai, kas įtakoja nuotaiką bei emocijas, mokoma savistabos, pozityvaus mąstymo, lavinami praktiniai įgūdžiai ir įgaunami visi reikalingi įrankiai kasdienėms formalioms ir neformalioms praktikoms, kurios negrįžtamai keičia gyvenimo kokybę.

© 2020 Psichologas Konsultantas. Visos teisės saugomos.